Ano, to se nám snaží podsunout

Nikdo | 08.05.2017

Sám jsem na to po revoluci na nějaký čas naletěl, že západní demokracie je ta nejlepší možnost.

Jak tomu došlo:
Chvíli jsme žili z výdobytků a přebytků socialismu (než se to všechno rozkradlo) a z demokracie se ukazovalo hlavně to dobré (v kontrastu s demagogií KS) a až po čase vyplavalo na povrch, že to nefunguje a svět se řítí do katastrofy. To, že demokracie nefunguje odhalil již Sokrates před 2500 lety.

Absurdní je, že i Západ odhaluje a potvrzuje, že vše vede do katastrofy, jak odborníci tak umělecká tvorba. Elity se snaží udržet vše při starém a hypnotizují, že není jiná možnost než zemřít. Všechna západní tvorba je ve stylu, že člověk je člověku vlkem, až na pár vyvolených hrdinů, kteří nějak svět drží pohromadě (davo-elitarismus) a zachraňují svět na poslední chvíli (na hranici božího dopuštění).

Zločiny na lidstvu jsou maskovány a pozornost od kořene problému je odváděna na témata souboj kultur a konec civilizace (místo hledání způsobu jak se chovat, aby k tomu nedošlo).

Je potřeba, aby lidé přijaly spravedlivější uspořádání skutečnou možností a přáli si to a požadovali to, stejně jako dříve bojovali za osmi hodinovou pracovní dobu.

A teď nám to pěkně zapadá. Spravedlivá společnost není zadarmo a vyžaduje zodpovědnost každého a zodpovědnost vyžaduje úsilí a cesta z kopce a podlehnout konzumu a ztratit se v davu je tak snadná a pohodlná, proto dočasně slaví konzum západu úspěch, ale to rychle vede ke zkáze způsobené jednak vydrancováním planety nebo jinak, kdyby zdroje byli, tak nudou a následným psychickým rozkladem - drogy, závislosti - to vše důsledek nezapojení a snaha utéci před nudou a stereotypem otroka konzumu a nerozvíjením tvořivosti, prostě nelze stát na místě, to život neumožňuje, život to je pohyb (učení, rozvíjení znalostí, osobnostní růst - zablokování vede k psychickým problémům).

Na závěr
Zmínil jsem kořen problému a tím je lidská psychika a tu velmi dobře popisuje KSB a její rozčlenění je nejvhodnější ze mně známých systému, protože vystihuje vztah jedince ke společnosti, jiná členění jsou v ohledu budování společnosti méně významná. Morálka a etika je klič. Rozdělením na jasně srozumitelné a výstižné typy je problém efektivně popsán a řešení se tak již samo nabízí - dosáhnout lidského typu psychiky. KSB uvádí, že je třeba toho dosáhnout již na prahu dospělosti, to je budoucnost a směrování, přítomnost je dosažení tohoto typu u sebe a tím působit na své okolí, které bude toho příkladu následovat (praxí ověřeno).

Moje poznatky jak pracovat na lidském typu:
1. správná životospráva (najít si vhodnou stravu a spánkový režim a tělesný pohyb a způsob odpočinku a nabírání sil)
2. snažit se vždy hledat to nejlepší řešení pro všechny při maximálním zapojení vlastní tvořivosti (pomáhat tam, kde to jedince naplňuje, baví, kde vznikají pozitivní emoce, ovšem s vnitřní disciplínou dotáhnout načaté)
3. neustále se něco učit (KSB je velmi vhodná) a hledat něco nového
4. znát svoje možnosti a vytvářet si dílčí cíle, které jsou uskutečnitelné (znalost DVTR se hodí).

Poznání zdar!

Přidat nový příspěvek