Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 08.05.2017

Skúsim ja Dotaz...☺

1) Kaába – alebo aj Ka'bah, či Kaba (v tomto termíne - kóde sú spojené 2 chápania duše starých egypťanov – Ka a Ba, podobne ako v slove KaBaLa) = kamenná budova s výškou 15 m a základňou 12x10 m, ktorá sa nachádza v strede Posvätnej mešity v Mekke. V juhovýchodnom rohu je pri dverách, asi vo výške 1,5 m, do striebra vložený Čierny Kameň (al-Hajar al-Aswad), ako symbol Božskej moci. Podľa legendy tento kameň poslal na Zem Boh = asi je meteoritického pôvodu. Kaaba je najdôležitejšou svätyňou (Kibla) všetkých muslimov (z arab. = oddávajúci sa Bohu). V jej smere sa vykonávajú denné modlitby a smerom k nej sa tvárou kladú zomrelí a jej návšteva je túžba a povinnosť každého muslima.
V r. 630 dosiahol Muhammad (= Preslávený) veľké morálne víťazstvo nad polyteistickou Mekkou, skade bol predtým vyhnaný a s Abu Bakrom 7 krát obišiel Kaabu, čo zostalo vlastné muslimom dodnes – sú posadnutí... egregorom historicky vytvoreného islamu..

Svojho času bola Kaaba svätyňou Kurajšovcov, keď sa v nej nachádzalo okolo 360 fetišov (idolov) = „bohov“ kočovných i usadených kmeňov Arábie.
V tom čase bola drvivá väčšina Arabov negramotná (aj samotný prorok), a preto ten na posilnenie viery, zjednocovanie ľudí, komunikáciu o duchovných otázkach ... potreboval nejaký „zjazd“ = zbor (sobor), aby postupne títo prevzali duchovnú moc v Arábii, aby mohli efektívnejšie šíriť islam (z arab. = pokornosť Bohu) aj za hranicami.

Islam začali preberať „ľudské“ tlupy, hlavne v Mekke, Medine a okolí. Muhammed dal zničiť všetky fetiše (modly) v Kaábe, avšak zostali niektoré staré tradície – hadždž (púť do Mekky), umra („malá“ púť), 7 – násobné obídenie Kaáby, samotná Kaába ako svätyňa ai. Takto mnohé predislamské tradície prešli do historicky vytvoreného islamu..
Treba chápať, že základnou úlohou proroka bolo obrátenie ľudí na vieru monoteizmu a metódy zodpovedali historickému času a vtedajšej miere chápania ľudí.. Vtedajšie kultúrne psychické stereotypy sa nedali „vyčistiť“ za 1 generáciu a jedným z hlavných aktov bolo klaňanie sa rôznorodým symbolom viery, čo v Arábii bol v základe nejaký fetiš a hlavným bola samotná Kaába a z nej potom urobili „Boží dom“ a prevzali tak pod svoju správu bývalú pohanskú svätyňu (klasické prevzatie riadenia oviec, praktizované po celom svete).

Jedným z kmeňových bohov Kurajšovcov bol al-Ilah, ktorý sa neskôr stal názvom pre jediného Boha muslimov = Allaha. Podľa niektorých historikov Muhammed povýšil na jediného Boha práve tohto – a tak to zostalo dodnes.
Aby sa stáda upäli na novú vieru, tak im bolo tolerované množstvo prežitkov minulosti...Pričom skutočný Boh nepotrebuje, aby sa mu stavali chrámy, čo je neraz v Koráne zdôrazňované.
Hadždž mala teda pôvodne slúžiť na zjednocovanie všetkých muslimov. V 7. stor. na tom území neboli svätyne, v ktorých by sa mohli stretávať, hodnotiť duchovné a iné otázky, deliť sa s dojmami z úspechov a nezdarov... Ako bolo v púštnych podmienkach možné ináč zostrojiť „samo“riadenie na báze islamu?
Inštitúty „duchovenstva“ a nejaká hierarchický organizovaná sieť relígie, ako napr. v kresťanstve, v počiatkoch nebola.
Tak sa organizoval živelný "zjazd", na ktorí neboli ľudia volení, ale zúčastnili sa ho tí, ktorí mohli prísť.

Avšak už prví muslimovia sa napojili na religiózne rituály, ktoré sa len málo líšili od modlárstva, čo sa bohužiaľ (aj pod vplyvom ich „elít“ a egyptských hierofanov = GP) dodnes nezmenilo a islamisti si v hadždži realizujú egregoriálne = posadnuté zjednocovanie..

Duchovný potenciál poznania „priamej cesty“ sa v ďalších rokoch prakticky zastavil a rituály sa doslova prebrali tak, ako ich pochopili z doporučení Koránu a Sunny (súhrn tradícii o tom, ako žil a čo vlastne učil prorok). V súre 22 Hadždž sa hovorí o ľuďoch, ktorí len formálne prijali islam a prorok varuje od všemožných pokušení odklonu od pravej viery, čomu mali zabrániť zmysluplné debaty počas púte do Mekky..
Ale miesto toho nasledovali rituálne aspekty klaňania sa muslimskému hlavnému idolu – Kaábe = zombifikácia ovečiek..

V 20. stor. však chytil islam „druhý dych“, a to z dôvodu zvýšenia gramotnosti v islamských regiónoch a GP začal aktívnejšie používať potenciál historicky zoStrojeného islamu pre svoje ciele, keď využíva jeho zombie podstatu.
GP začal vytvárať novú vlnu „revolucionárov“ (tzv. islamský extrémizmus) a smerovať ich potenciál na zákulisné, ničiace a revolučne ciele. Jedná sa o istú „socializáciu“ sveta podľa Trockého-Bronštejna prostredníctvom islamských zombíkov.
Čo je samozrejme veľmi zlé = ajhľa kam doviedla dogmatizácia učenia Muhammeda jeho "následníkmi" do dnešných dní (ostatne dogmatizácia je obrovským problémom všetkých kultov po celom svete - dnes bez výnimky, lebo všetky pôvodne idey "zakladateľov" relígií boli zdeformované, mnohokrát do pravého opaku).
Islamské jelitá si neželali a ani zväčša neželajú, aby ľudia dostali adekvátne vzdelanie, ktoré by im umožnilo chápať druhý zmyslový rad Koránu a tak sa stáda „muslimov“ každoročne hrnú do Mekky, aby obišli Kaábu, hádzali kamene do „Satana“ (za čo tuším minulý rok zaplatili stovkami zbytočných obetí v tlačenici = Boh s "veriacimi" hovorí Jazykom Života, len ho vnímať..) a zúčastnili sa ďalších rituálov.
Islamskí zombíci tak dnes vytvárajú vážne nebezpečenstvo „islamského terorizmu“, a to po revolučnom terore zo Západu zo začiatku 20. stor., ktorý bol štedro financovaný židovskými globálnymi klanmi. Následne prevažne politický terorizmus hlavne v Taliansku (Brigate Rosse), Nemecku, Grécku, Sev. Írsku (IRA). Teraz sa financuje „islamský“ globálny terorizmus...
Terorizmus, i dnes ten dnešný - globálny, je vždy riadený (v základe cez tajné služby) a financovaný z rovnakých zdrojov - ukradnutých nechápavým ovciam po celom svete, Západ nevynímajúc..

O rituálnej modlitbe 5x denne a "spiritualite" RaMaDanu zajtra, ak bude čas..

Přidat nový příspěvek