Srdce plesá......

LV | 08.05.2017

Ľudstvo je ne roznych stupňoch vývoja.
Černoši sú Lemurovci - pozostatky Lemurskej kultúry v Tichom .
Túto kultúru viedol Veľmajster Manu , nazývaný tiež Manitů.
Indiáni, Žltokožci (Čína, Mongolsko,Japonsko a iní Aziati) sú
Atlantovci - pozostatky Atlantskej kultúry z Atlantídy.
Poatlantské kultúry sú :
1./ Staroindická, 2./ Staroperzská, 3./ Egyptsko-babylonsko-
- chaldejská, 4./ Grécko-rímska, 5./ Anglosaskogermánska,
6./ Slovanská.
Vačšina ľudstva žije na animálnej úrovni a jeho náboženstvá
spočívajú v uctievaní a evokovaní démonických bytostí, teda nie
bytostí božských.
Každému rozumnému a trochu i duchovne vzdelanému človeku
je zrejmé, že duchovný vývoj uvedeného ľudského "materiálu"
je problém i pre skutočne Božské entity, nielen pre vzdelanejších
ľudí.
I vzdelaná pani Pozorovatelka uznáva, že sa trochu orientuje len
v období za posledných 12000 rokov, to jest v období po
Atlantíde.
Prežívame 4. kozmický deň, koniec Kali-Jugy, ešte ľudstvo čakajú
ďaľšie 3 kozmické dni vývoja a to Kozmos Panny, Kozmos Novej
Venuše a Kozmos Vulkánu.
Chce to trochu tolerancie a trpezlivosti, ktorú s nami - animálnym
ľudstvom majú skutočné duchovné bytosti Božské a Bohoľudské,-
nie satansko-démonické.

Přidat nový příspěvek