Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Vidím že vycházíš z představy trvalého zotročení, když formy tohoto zotročení vládnoucí elita či někdo stojící za ní modifikoval dle potřeby reagovat na přirozený vývoj společnosti či boje proti nějakým objevivším se prorokům. Jinými slovy po celých těch cca 13000 let žije pozemská civilizace v režimu Božího dopuštění. Fakt ti připadá vůbec možné, aby lidstvo nemělo za celou tuto dobu k dispozici správný světonázor ? Respektive, že všechny elity byly v podstatě vždy (výjimky bys asi připustil) proti svým lidem ? To ti pak asi připadá možná i varianta, že pyramidy stavěli otroci a 2 tunové kvádry tlačili na kárách po lešeních.
Proč by to nemohlo být jinak ? Proč by to nemohlo být tak, jak představitelé slunečních, tedy těch objektivně adekvátních světonázorů, říkali už tehdy - doby vlády se střídají, každá civilizace prochází cyklem analogickým k lidskému životu či ke střídání ročních období - tedy od zrození po zánik. A v průběhu života každé civilizace/kultury se mění ti, kteří jsou u vesla, kteří společnost řídí, Jednou to jsou ti dobří hoši, kteří ale postupně, logicky (ve smyslu pohybu kyvadla) podléhají hochům zlým (kteří se vybavili vlastními, tentokrát nepravými bohy/egregory), kteří třeba nechtějí, aby za doby jejich nadvlády negramotný dav znal kolo (které by mohlo nějakého toho negramotu inspirovat k herezi), i když v jiné kultuře to už v té době byla běžnost.
Ano podstata lidí se moc nemění, protože úroveň která se zde, na planetě rodí, koreluje s účelem planety Země a tím i lidé zde řeší analogické úkoly. Ale mění se vlády. Žreci se střídají, jedni (ti sluneční, znající a podle toho i řídící Pravdověrný světonázor) vedou lidi k úspěšnému vyřešení jejich pozemské mise a ti druzí, ti měsíční, kteří imitují ty sluneční a vedenou lidi po nesprávných cestách, cestách, které podporují jejich moc nad lidmi a z lidí dělají otroky. To jsou ti tebou zmiňování konkvistadoři, marxisti, kvakeři a mnoho a mnoho jiných.
P.

Přidat nový příspěvek