Záměr, Dopuštění a Zmar?

Jeník | 04.05.2017

Článek je hezký a rád jsem si jej přečetl. Přesto bych se zastavil u jednoho momentu, který není nevýznamný.

Je to premisa, že pokud má tento náš svět cíl, existuje i optimální cesta jeho dosažení. To je Záměr Tvůrce. To, co Tvůrce ještě bude tolerovat, je Dopuštění. A tak nějak mi na ulici došlo, že to, co Tvůrce neponechá, musí být Tvůrcův Zmar, Kaput, Fine di tutti Fines nebo tak něco. Ale právě tenhle dojem, který článek v podstatě automaticky ve čtenářích vytváří, již není tautologií a nemusí být pravdivý. Otázkou významnou totiž je, co je tím Cílem zcela konkrétně?

Respektive existují i takové Cíle, kdy v podstatě všechno je Záměr. Vše, co se stane, totiž naplňuje Cíl Tvůrce (Pokud je cílem Tvůrce například jen pozorovat to, co se stane a zkoumat tedy určitou funkcionalitu náhodného nastavení svého vlastního systému.) Pro tyto typy Cílů neexistuje žádné Dopuštění a neexistuje žádný Zmar. Je jen Záměr, protože vůbec nikdo žádným jednáním nemůže ohrozit jeho úspěšné dosažení Tvůrcem. Jiné typy Cílů podporují už Dopuštění, ale nikoliv už nutně Zmar. Pokud Tvůrce dosáhne svůj cíl vždy, ale o cestě dosažení rozhodují svobodnou vůlí lidé, existují určitě cesty pro Tvůrce optimální (Záměr) a neoptimální (Dopuštění). Proč by ale nutně měla existovat zóna Zmaru tam, kde Tvůrce svého Cíle nakonec spolehlivě dosáhne, to netuším. To je jen zcela ničím nepodložená hypotéza. Ovšem logicky tam, kde Tvůrce sleduje svůj Cíl, který za určitých okolností zapříčiněných lidmi, již zkrátka nedosáhne, poté Tvůrce logicky takový svůj systém zničí, opustí či přestane se o něj zcela zajímat. Vztah Tvůrce k takovému systému již bude Zmar.

Článek tedy obsahuje premisu, kterou nevysvětluje a ničím ji nepodkládá, Protože neobjasňuje, jaký typ Cíle sleduje Tvůrce s tímto naším systémem. Zcela věřím, že to vůbec nikdo neví, a proto nikdo nemůže spolehlivě vědět, zda existuje nějaký Tvůrcův Zmar a dokonce nám schází i pevná půda pod nohama stran Dopuštění. To, že nějaký Záměr protože Cíl Tvůrce asi má, to si dovolím nezpochybňovat.

Opravdu rád bych věřil v Dopuštění a dokonce i ve Zmar. Ale pouhý fakt, že Systém má Tvůrce a Tvůrce má Cíl, mne o tom nedokáže a nemůže přesvědčit. Je to povaha Cíle samotného, která o této skutečnosti objektivně rozhoduje. Můžeme si myslet, můžeme věřit, ale... Kdo ví....?

Přidat nový příspěvek