Re: Re: terminológia

udo | 04.05.2017

Z časti súhlas s Paulom ak vôbec niečo písané od At-Moseho existovalo.. a tak a j z Tebou popísanými dôvodmi.
..a áno, SZ vznikal v mnohých etapách, kompiláciách monhých autorov a ich skupiniek v priebehu stáročí..i keď kuratela nebožia sa tam ako nitka červená, červík sťa nebožiec do dreva stromu, ako hadík-škrtič kolom tela vinIe.

Prečo vlastne žiaden z individuálnych MUdrcov nič nenapísal?
(okrem možno prvého..)
Predstav si že ti niečo vážne napadne a to napíšeš.
Gramotnosť v populácii nie je zrovna ohromujúca.
Čo sa stane?

Varianta A (tá lepšia):
Keďže tvoje myšlienky zrovna nepropagujú otrokárstvo v jeho rôznych formách, jelitami (pod)vedome želaných, tvoje Písmo spália a teba zabijú.

Varianta B (tá horšia):
Pod kuratelou jelít tvoje Písmo chytia do rúk profesionáli nejakej skupinky a na kľúčových miestach to nebadane zamínujú, bludisko krivých zrkadiel z mapy života zrobia a z teba ex-post kult, či priamo "boha", v mene ktorého na zlobu.. stádo bezPriezorných ďalej a dôkladnejšie zombifikovať budú.
..a ty sa akurát tak v hrobe obracať budeš a oni sa ti ešte veky nad naivitou tvojou smejú.

V podstate vtedy asi iba príkladom ísť môžeš, si mohol..
Dnes máme akurát net, technickú protézu..pre stádo,
že by sa po zbytočnej smrti, takto vyhovárať pred Otcom nemohlo

Přidat nový příspěvek