Re: Díky!

jardob | 03.05.2017

Veľa vecí a to priamo zo starého zákona (jeho skúmaním) nasvedčuje tomu, že do púšte priviedol hebrejcov jeden Mojžíš, a do zasľúbenej zeme po 40 ročnom putovaní celkom iná osoba. Zlom nastal po zostúpení z hory. Medeného hada by pôvodný Mojžiš nikdy nedovolil postaviť. A Boh pôvodného Mojžiša by to tiež nenariadil. Tam už bolo prevzaté riadenie.

Přidat nový příspěvek