Skvělé shrnutí

Přemek | 03.05.2017

Děkuji autorovi za velmi zdařilý souhrn. Dovolím si nicméně upozornit na pozoruhodnou shodu starověkých mýtů se Starým i Novým zákonem, a to na základě jevů na obloze, jež byly po staletí pozorovány ješt před egyptskou epochou. Jde o důležité prvky strategií řízení společnosti. dalčím fenoménem je gnosticismus, jenž předcházel starému zákonu a jako rozšířený fenomén jej ukončily násilně až války (hierofantické elity) s "albigenskými".

Přidat nový příspěvek