Re: drobné upresnenia

Lux | 03.05.2017

Holá hou..☺

Možno by som zamenil v postupnosti kódov :..."až po skupiny talentovaných tovarišov v krátere ticho-sti neodolavších pokušeniu..a dneŠok(?)"

... tovaryšov za Ma(s)TeRo(a)v, lebo tí KaManíci = KaTedRalníci museli byť skutočnými zasvätenými majsteRaMi svojho ReMa-sla...a že neodolali - niet DiVu ... lóžoví BRaTia atď., keď ovečky tak veľmi chcú všakovaké mysTéRea...☺

Přidat nový příspěvek