Re: pre Petri

Pe-tri | 02.05.2017

Pro Jardu - moje interpretace Božství a lidství.
Aby jsi mohl namalovat obraz potřebuješ plátno, prázdné plátno neobsahuje nic, ale může na něj být nakresleno vše/cokoliv. Prázdné plátno pouze JE coby omnipotentní (schopné nést jakýkoliv obraz) prostor, život. Dokud na něj nic nenamaluješ, není nic, pouze potence ke všemu. Podobně Pravý Bůh. Svojí existencí pouze vytváří prostor pro to, aby něco mohlo být, existovat. Omnipotentní existence Boha se projevuje vyzařováním Boží síly, přičemž toto vyzařování, samo sebou, vytváří ono prázdné plátno, svítí všem stejně (stejně jako vyzařování Slunce se svými životodárnými paprsky, naše Slunce je také taková jedna větší jiskra). Plátno vyzařování, na které začíná být kresleno v okamžiku, kdy se z tohoto primárního, zdrojového vyzařování oddělují první osamostatňující se, individualizující se jiskry. Jiskry, které se z vlastní vůle (tedy vlastní silou) vydaly na cestu. Tím se oddělily od Jednoty, Zdroje, Pravého Boha a vydaly se na vlastní cestu za tvorbou podmíněnou poznáním, čímž vytvořily první prostory, vesmíry (tak potentní ty první jiskry byly) stojící ale již mimo Prvotní Božskou jednotu. A i z těchto následných jisker se začaly oddělovat další a další osamostatňující se jiskry, tvořící nová a nová do sebe vzájemně vnořená, menší a menší plátna a plátýnka, individualizované životy. Tyto osamostatňující se jiskry a jiskřičky tak postupně vytvořily struktury, které dnes známe jako vesmír či kosmos. Oddělovací či štěpící proces ale pokračoval dál až se vytvořily jiskřičky, které se staly základem samostatně účinkujících forem/bytostí, mj. i Vnitřním člověkem, Purušou, Átmanem, Živatmou pozemské lidské bytosti. Zde je důležité si uvědomit, že tento individualizační proces se každým dalším dělením, štěpením vzdaloval od Prvotní Božské Jednoty a tak se i cesta zpět (reintegrace) stávala delší a komplikovanější. Vnořování se do pláten, vrstev hmoty rostlo a bylo nutnost se obalovat prostředky, těly, umožňující fungování, tj. možnost poznávat parametry takto hluboko ve hmotě, daleko od Pravé Božské Jednoty, vnořeného environmentu. Každé takové tělo jiskřičku v jejich schopnostech ale limituje, což se v životě jiskřičky projevuje v různě dostupné paměti i smyslových schopnostech, ale na druhou stranu může i svádět z k nežádoucímu setrvání v takovém environmentu (poživačnost, žádostivost, nevědomost si své vlastní situace života v dočasných, hmotných životních podmínkách). Analogicky k tomu, když si nasadíš skafandr - sice můžeš poznávat podvodní svět, ale za cenu ztráty mnoha suchozemských samozřejmostí a schopností těla. I my lidé jsme zde na Zemi v situaci po takové jedné potopě, stále pod vodou, či přesněji řečeno - stále pod vzduchem, jemnějším to elementem hmoty než voda.
V určité počáteční etapě tohoto procesu (a tady nechci spekulovat kdy přesněji, taky to není pro nás důležité) se dvě velké jiskry přely - co myslíš, je lepší cestu našich dětí (od nich odštěpených jisker) řídit a nebo je lepší nechat je svobodné i za cenu, že zabloudí? Odpověď nešlo najít jinak, než experimentálně. A tak se dohodly, že každá z nich se bude ke svým potomkům chovat podle toho, jakou odpověď preferovaly. Dohodly se a vytvořily nové sdílené plátno, na které nechaly emitovat své jiskry, které se ale samy mohly rozhodovat, do které části tohoto plátna se začlení, který koncept (svoboda nebo řád) budou volit a podporovat - svoboda volby versus hierarchizovaný řád. První kosmický konkurz. Tímto experimentem vznikla (a samozřejmě stále trvá) prvotní, z našeho hlediska filosofická, dualita, prvotní volba. Je zřejmé, že na našem sdíleném plátně se tak postupně objevily dva světy - gravitační póly, které k sobě přitahovaly jiskry podle jejich primární volby. Pozitivní pól ty, které chtěly jít cestou svobodnou (zdánlivě podporující chaos), negativní pak ty, které preferovaly cestu hierarchie. Oba dva gravitační póly postupně, po další a další individualizaci jisker do jiskřiček vešly v pozemskou religiozní známost coby božstva Sluneční a Měsíční.
Dlužno zde dodat, že negativní, Měsíční pól (Demiurg) postupem času zjistil, že při výstavbě, výrobě a CTRL-C CTRL-V technice své hierarchie může zdánlivě beztrestně klamat a získávat nezaslouženou výhodu (ale jen neznalé) a tak se začal vydávat za Pravého Boha, ne za svůj Sluneční protipól, ale za jim společnou Prvotní Božskou jednotu, kterou začal falešně imitovat! Tím samozřejmě mátl za zkušenostmi jdoucí jiskřičky a začal získávat navrch, ale v důsledku nekorektního postupu, postupu odporujícímu jednomu z primárních pravidel oddělování jisker, stanovených Prvotní Božskou Jednotou - v tomto případě Spravedlnosti, férovosti. Toto zákeřné lhaní a matení posléze vešlo na Zemi ve známost coby sekundární (od primárních odvozené, transformované) Měsíční kulty zrcadlové perverze a nápodoby primárních, originálních světonázorů Sluneční Pravdy.
Jen pro lepší představu - gravitační centrum negativního pólu se v současnosti nalézá nad USA, gravitační centrum pozitivního pólu nad Indií.

Pokračování na email. Brzy se ti ozvu. Ahoj.

P.

Přidat nový příspěvek