Re: Re: Re: Re: Mravnost-Svedomie

jardob | 02.05.2017

"Diktatúra svedomia" - už z názvu predpokladá, že jedinec musí svoje svedomie "mať", t.j. počuť ho, vnímať ho... Inak pojem "Diktatúra svedomia" stráca zmysel, a zostáva len nejaký druh diktatúry...

Koho tento termín mätie a zavádza, možno ho nahradiť termínu "disciplína svedomia" - pretože táto disciplína je zameraná do vnútra k sebe samému, nie vo vzťahu k druhým. Je to druh sebadisciplíny. No aby človek nebol len tupým biorobotom v záujmoch ktovieakého mentora, je nutné, aby sa na zmysel mravnosti/morálky, etiky a svedomia pozrel cez prizmu riadenia, cez terminológiu a princípy DVTR. Potom pochopí veľa vecí, aj to, čo sa skrýva za pojmami "dobro" a "zlo", a mnohé iné.

Přidat nový příspěvek