Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

jardob | 02.05.2017

Mariet,
idete na to v podstate dobre a s mnohým napísaným sa dá súhlasiť, ale nepozeráte sa dostatočne do hĺbky, viac-menej len na povrch.

Ja tiež sa na "dobro" a "zlo" a zlo nepozerám ako na poslednú inštanciu, hoci som sa predtým nevyjadril celkom dobre, ale ako na signál, adresovaný jedincovi i skupine, aby začal premýšľať a konať - riešiť problém. Každá situácia sa môže zlepšiť, záleží od toho, na koľko ťahov dopredu človek pri tom uvažuje, či zahrňa do plánu len seba a úzky okruh, alebo rieši veci "od podlahy" celospoločensky s ohľadom na prírodu.

Svoju predstavu o Bohu máte dosť ovplyvnenú kresťanstvom, a tu sa na Tvorcu pozeráme trochu inak. Boh nie je ani dobrý ani zlý... Možno o Ňom povedať že je zdrojom všetkej múdrosti, inteligencie, je vševediaci, všemohúci... No napriek všemohúcnosti, si zvolil svoju líniu správania, ktorú tu nazývame pravdovernosť, čo je etika vlastná Bohu i Stavbe Sveta - Vesmíru. Živým bytostiam v závislosti od ich intelektu je dovolené slobodne od tejto pravdovernej etiky sa odkláňať, ale každý takýto odklon plodí disharmóniu šíriaci sa medzi ostatných ľudí - čo by malo ľudí vyprovokovať k zamysleniu a náprave.

K tej historke s vojnou: problém je že ľudia rýchlo zabúdajú, keď už sa majú dobre, a nebaví ich premýšľať a plánovať príliš dopredu. Ak by ich vojnové obdobie natoľko naštartovalo, že by stvorili lepší systém a vynasnažili sa nezabudnúť a ani nedovoliť opakovanie udalostí, tak by mali šancu udržať si mier dlhšie.

S pudmi je to tak, že tie síce máme, no ak sme pri ich uspokojovaní neprepadli do extrému a závislosti, tak máme šancu mnohé z nich (podľa vlastného výberu) sa naučiť ovládať. Dokážeme zdržať potrebu vyprázdniť sa na nevyhntný čas, vieme sa krotiť v jedení, vieme ovládať svoj sexuálny pud a mnohé ďalšie ak porovnáme seba so zvieraťom. Problémom marazmu nie je to, že máme pudy, ale že nerobíme nič s kultúrou, ktorá propaguje pôžitkárstvo, sex, jedlo, cigarety, alkohol... robí z ľudí slabochov bez vôle. Správna kultúra musí ľudí podporovať v prospešných veciach, a nie ich demoralizovať, dokonca deti.

Přidat nový příspěvek