Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.05.2017

Znalosť a poznanie je prvý krok na ceste ku zmene. Bez pochopenia problematiky nie je možná žiadna skutočná zmena.
Až skutočné poznanie dáva človeku možnosť, aby uvažoval nad sposobom, ako je možné dosiahnúť zmenu.

Přidat nový příspěvek