Re: Re: Mravnost-Svedomie

Cico Ciciak | 01.05.2017

Pojem "diktatúra" svedomia je podľa mňa zvolený celkom správne,
pretože sa podľa teórie KSB a DVTR jedná o "diktatúru" svedomia JEDNOTLIVCA a nie svedomia niekoho iného: diktátora, štátu, ...!

Aj dnes mnoho ľudí počuje hlas svojho svedomia, ale rôzne ho ignoruje,
takže, až keď sa človek podvolí "diktatúre" (nie vo význame na 100%, nakoľko človek nie je dokonalý tvor) svedomia, až potom sa bude dať povedať, že žije podľa svojho vlastného svedomia, a nie predstáv niekoho iného.

Přidat nový příspěvek