Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Dualizmus/dualita v zmysle hegelovho neustáleho boja protikladov, resp. existencie dobra a zla, Boha a Satana, ... je čistý ezoterický nezmysel (diabolská logika).
Nič také v Prírode ani Vesmíre neexistuje, a Vesmír sám od seba nerodí dualizmus/dualitu v zmysle hegelovského večného boja protikladov.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dualizmus_(filozofia)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(filosofie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD)


Príroda a Vesmír sú predovšetkým rovnovážne/harmonické systémy, v ktorých je Tvorcom povolená existencia rôzne veľkých odchýlok (napr. až po vyhynutie určitého živočíšneho druhu) z dôvodu zabezpečenia permanentného dynamického vývoja (evolúcie) celého Vesmíru.

Přidat nový příspěvek