Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Petrík,
zdrž sa radšej osobných invektív, keď už toľko zvykneš moralizovať iných, a pridŕžaj sa len vecnej diskusie za pomoci pádnych argumentov, napr.:


Vesmír sám od seba nerodí dualitu v zmysle hegelovského permanentného boja protikladov.
Keď si zoberieš dualitu muža a ženy, alebo predátora a koristi, alebo dňa a noci, tak zmyslom existencie týchto protikladov nie je medzi sebou sa navzájom anihilovať (ani sa tak v objektívnej realite nedeje), ale v prvom rade vytvárať rovnovážny/harmonický systém = OPTIMUM, k čomu slúžia rôzne poistné mechanizmy (autoregulácia) Tvorcu!
V praxi sa optimum (autoregulácia) prejavuje napr. prítomnosťou/existenciou nejakého živočíšneho druhu už niekoľko miliónov rokov na Zemi: napr. mačkovitá šelma (tiger, ...), lev a antilopa (v zmysle predátor a korisť).
Samozrejme, že okrem optima sa v Prírode a Vesmíre vyskytujú aj rôzne veľké odchýlky, aby sa zabezpečil neustály dynamický vývoj (evolúcia): napr. vyhynutie určitého živočíšneho/rastlinného druhu v Prírode.

A pozor: vnútro- a medzi- druhová konkurencia nepredstavuje boj protikladov!

Takto vec chápem ja osobne.


Ďalej,
laicky viem, čo je to sínusoida, tak tu láskavo nepodsúvaj čitateľom a diskutérom nezmysly.
Ide len o to, jak ju ty chápeš, a vzťahuješ na Prírodu a Vesmír, ich fungovanie.

A ja v tejto diskusii nikde netvrdím, že z filozofického hľadiska neexistujú v Prírode a Vesmíre protiklady, resp. dualita (muž a žena, predátor a korisť, ...), ale nie v hegelovskom chápaní neustáleho boja protikladov!
Takže už vážne neviem, ako ešte jednoduchšie by som ti to vysvetlil, aby si tomu (správne) porozumel.

Přidat nový příspěvek