Re: Mravnost-Svedomie

Lexa | 01.05.2017

Velmi dobrý postřeh s "consience" a "consciousness", ale interpretaci vidím trochu jinak. Svědomí skutečně souvisí s vědomím, S Vědomím ="být si vědom." Nemůže vás trápit svědomí, pokud si nejste vědom, co vlastně činíte, jaké budou následky pro vás i pro sruhé. Psychopati naprosto postrádají svědomí a svých činů nelitují. Teroristy, zdá se, svědomí také nijak netrápí. V křesťanské civilizaci je svědomí cíleně zaměňováno za uměle pěstovaný a soustavně sugerovaný pocit viny, čili se jedná o určitý kulturní program a defekt, který lze při troše šikovnosti obalit do nového kabátu pod názvem "diktatura svědomí," se kterým pak může být nakládáno v podstatě stejně - každý, kdo nebude držet předepsanou linii, může být snadno ostrakizován, že se "neřídí svým svědomím," s tím, že o tom, co je jeho svědomí, bude rozhodovat někdo "povolanější" - tedy ten, kdo sám svědomí postrádá. Svědomí nediktuje, ale napovídá, takže už to samotné slovní spojení "diktatura svědomí" je vnitřně konfliktní.
Ve skutečnosti by se mělo skutečně pěstovat poznání vědomí, tedy vnitřních pohnutek, záměrů, zda jsou čisté, nečisté, odkud se berou, atd., čím je definováno tzv. "dobro" a čím tzv. "zlo," a to je na seriozní analýzu, kterou nelze tak snadno odbýt zjednodušenou poučkou.

Přidat nový příspěvek