Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.05.2017

Popolvár,
pochopiteľne, že biblický Julo sa zase iba vystatuje, ako je údajne v chápaní objektívnej pravdy na míle pred nami, aj celou KSB a DVTR aj s VP-ZSSR dohromady, lenže my už z praxe vieme svoje, že iba kecá, tak ako je už u neho zvykom. :))


My už predsa vieme, že v spoločnosti a celom Vesmíre fungujú určité objektívne zákonitosti, ktoré spôsobia (a už aj pôsobia),
že koncepcia KSB a DVTR sa bude v spoločnosti a svete šíriť podobne, ako sa voľakedy šírilo aj Kresťanstvo alebo Islam.

A v dnešnej informačnej dobe 21. storočia, pri intenzívne pôsobiacom tzv. zákone času, sa bude šíriť ešte rýchlejšie.
Tento proces je pochopiteľne nutné podchytiť a riadiť, min. naň dozerať, správne ho korigovať.

Přidat nový příspěvek