Re: Re: Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

pe-tri
ja ťa predsa neoznačujem za odporcu KSB. Je mi jasné že z KSB čerpáš, ale v niektorých kľúčových témach máš odlišný názor.

Áno, vôľou disponuje Boh, ale aj všetky tvory s relatívne slobodnou vôľou (úplne bez akýchkoľvek obmedzení môže mať bytosť slobodnú vôľu až po splynutí s Bohom. Dovtedy sa jej len približuje). No nielen inkarnované bytosti ovplyvňujúc procesy majúce svoj kladný a záporný potenciál hýbu realitou. Boh síce priamo nemusí vstupovať a zasahovať vôľu, pretože je tu Predurčenie - Matrica všetkého možného, a tá dáva všetkým bytostiam na výber len z určitého spektra možností... Preto je všetko konanie pravdepodobnostne predurčené a hýbe sa smerom k Zámeru. Žiadna bytosť, ako hovoríš Purušouvia a Rauchovia, predsa nemá schopnosť predikcie v rozsahu večnosti, preto ich konanie vždy zapadá do určitého scenáru, ktorý možno riadiť, a je riadený matricou Predurčenia. Ak sú sily vyrovnané, lietadlo môže letieť rovno, alebo ak vzniká rezonancia protikladných síl, vznikajú vibrácia (striedanie) - turbulencia.

Přidat nový příspěvek