Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Ak som správne pochopil KSB a DVTR, tak tá tvrdí,
že zlo ani dobro (dualizmus/polarita) v objektívnej realite neexistujú (podobne ako ani čas),
je len odklon od optima / správnej miery / Zámeru,
a že zlo a dobro sú len subjektívne merítka/pomôcky človeka,
ktoré mu môžu pomáhať v rozhodovaní sa v konkrétnych životných situáciách,
s čím súhlasím.

Samozrejme, že predstavy o zle a dobre sú podmienené hlavne konkrétnou kultúrou, do ktorej sa človek narodí, a v ktorej žije, potom výchovou rodičmi, formovaním človeka školou, spoločnosťou, a vlastnou snahou, čo sa týka osobnostného rastu.


V objektívnej realite sa vždy zhmotní iba taký druh spoločnosti, po akom túži väčšina; ide o spriemerovanú predstavu ľudu.
Lebo vždy objektívne platilo a platí: Vox Populi, Vox Dei!

Ak naozaj ľudia veria tomu, že nemožno vybudovať spravodlivejší svet, než ktorý existuje dnes, o čom sú ľudia v modernej dobe všemožne presviedčaní najmä pomocou meeedií a TV, v rukách globálneho zákulisia, cez ktoré sa im zámerne podsúvajú deštruktívne a proti-ľudské predstavy, tak tieto sa aj potom zákonite zhmotňujú v objektívnej realite, a Boh tomu myslím výrazne brániť nebude.
Ani nemôže, lebo "sami" ľudia si takýto svet vybrali, resp. im bol zákulisím ponúknutý, ako jediná možnosť (niekedy dva objektívne zlá - z blata do kaluže).

Přidat nový příspěvek