Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

- Nejsem to já, kdo mě staví do role odpůrce KSB. Ale dobře víme, že toto jsou témata, která KSB podrobněji nerozvádí...
- Ano, samozřejmě, Jahve není protipól pravého Boha, ale hraje si na něj. Ale aby vypadal pravdivě musí se mu podobat. A tuto nápodobnost, kterou ohlupuje lidi, vytvořil s pomocí zrcadlového napodobování. A tak všechna jeho činnost je jen stínohra, loutkohra, podobně jako Měsíc svítí jen proto, že odráží skutečné světlo Slunce, sám není zdrojem žádného světla. Takže další projev zrcadlové duality - originální Sluneční kulty a negativní, měsíční kulty...
- Píšeš cca: Dualita je pomocná hybná síla, která je řízena silou Božího záměru. Tohle vidím jinak. Není to nějaká Boží řídící síla, která používá dualitu k realizaci svého záměru. Tím, kdo pracuje s dualitními silami je bytost vybavená svobodnou nebo předprogramovanou vůlí, tj. vtělení/inkarnovaní Purušové a Rauchové. Výsledek jejich protichůdného snažení je patrný v aktuálních společenských poměrech. Parušové usilují o návrat k Bohu (reintegraci), Rauchové o nadvládu nad světem (globalizaci). To je vůle a záměr Nejvyššího. Proto společnost bude vždy čelit výzvám, výzvám k dosažení dynamické rovnováhy zúčastněných dualitních sil. Reintegrace je reciproční snahou ke globalizaci. Globalizace je nutná k tomu, aby reintegrace měla smysl, aby Purušové dokázali svoji kvalitu i v nepřátelském prostředí převažujících Rauchů. Aby svým životem prokázali svoji Božskou lidskost i v tak těžkých a protivenstvím naplněných životních poměrech, daných převahou Rauchů. ALe nezapomínjeme že jde o převahu dočasnou - polarity se střídají, každý chvilku tahá pilku (sinusovka).
- Když Rauchové pracují na své integritě, jen se vzdalují pravému Bohu a jeho mravnosti a jejich negativní dokonalost tak ocení jen jejich výrobce - demiurg Jahve.
- Mám za evidentní, že některé druhy fauny jsou výrobky Jahveho. Věčným symbolem pro Jahveho dílo je samozřejmě had.
- Dvě jedenáctky a řídící v pozadí je zrcadlová nápodoba a forma zneužití.
- Ano vyzářením jiskry z Boha neubylo, ale tady pozor - v Božské jednotě po vyzářeném zůstala k vyzářené jiskře reciproční "díra", dualitní partner Božské jiskry zůstal v Bohu. Diskutovaná touha o návrat osamostatněné jiskry k Bohu - spojení se svým Božským a v Bohu zůstavším partnerem (reintegrace, nirvána) je principiálním základem Lásky, potažmo přitažlivosti či afinity.
P.

Přidat nový příspěvek