Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Ja chápem, že to berieš ako pravidlá z Biblie a nemusíš akceptovať.
To, či sú tie príkazy desatora od Boha alebo od ľudí je otázkou viery a to už spadá do subjektívneho posúdenia konkrétneho človeka. Ale vieš si predstaviť spoločnosť, systém, kde príkazy z desatora 4 -10 nebudú akceptované a takáto spoločnosť bude mocť poukázať na trvalo udržovateľný rozvoj a úspech ?
Katolicizmus, teda RKC má iste tiež všeličo na svedomí, keď sa ich riadiace kádre neriadili tým, čo učil Ježiš. Ale ostatné spoločnosti toho majú na rováši omnoho viac.
Napríklad len počas vlády Alžbety I. bolo povraždených viac ľudí, hlavne katolíkov, ako za 4 storočia inkvizície. A miliónové obete francúzskej revolúcie sú tiež zaujímavým dokazom, kde skončí spoločnosť, ktorá odmietla Božie zákony, Inak výsledky tejto revolúcie vidíme doteraz v našich životoch a spoločnostiach.
Pretože ich riadia tí, čo tieto revolúcie organizovali, riadili a financovali.

"Problémom, ale nebolo nedodržiavanie desatora, ale ateistická povaha všetkých týchto náboženstiev - zdeformovaný obraz pravého Boha."

Hodne subjektívny názor na problematiku. Rovnako možem povedať, že ako chápe KSB Boha je hodne deformované...
Problém je v nedodržaní desatora spoločnosťou, ale hlavne riadiacou vrstvou spoločnosti. A to sa týka aj RKC.
Ono desatoro nie je spoločenský a ani ekonomický systém, v ktorom by mali ľudia žiť. Iba dáva návod, čo je nutné v každom takom systéme dodržiavať, aby mohla spoločnosť zdravo a morálne fungovať...
Napríklad, nepokradneš, eliminuje úžeru a ekonomiku z nej...
Dnešné vlády, ktoré ju na Západe akceptujú a hrajú sa na kresťanské, čo nie sú, ignorujú 7 a 10 príkaz desatora.
Keby ho uznali , tak by úžera v spoločnosti fungovať nemohla...

Až si myslíš, že s HNR ako energetickým poľom a systémom egregorov a s KSB vytvoríš to povestné pravé a dokonalé pre spoločnosť, tak ti to neberiem.
Možno časom pochopíš, že je to len oprášený upravený marxizmus, ktorý sa snažil tiež vytvoriť nového človeka, kde pridali chladné HNR a egregory, čiastočne vysvetlili priority riadenia, ale tak, aby si aplikovaním ich rád nedala prebrať moc od globalistov, psychologické typy vzhľadom na rozvoj spoločnosti, plus ďalšiu omáčku.

Diktatúra svedomia v súlade s Božím zámerom nie je nič nové a podobné vytvoreniu nového človeka, súdruha...

Je to však tvoje hĺadanie a tvoj život. Odporúčam ti naštudovať, pozadie vzniku Mŕtvej vody...

Želám ti, aby si našiel pravdu. - skutočnú istinu.

Přidat nový příspěvek