Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Hovořím principu, nikoliv jeho konkrétní aplikaci u jednotlivců. Je velmi žádoucí a osobnostně i celospolečensky přínosné, tento princip pochopit a zařídit se podle něj, podle toho, že co je pro Purušu morální je pro Raucha amorální a naopak. Co je pro Purušu žádoucí je pro Raucha nežádoucí, co je pro Purušu dobro je pro Raucha zlo a samozřejmě naopak. Příslušnost k některému z těchto dvou pólů je dána každému jednotlivci od narození do vínku a svět je směsicí těchto dvou typů lidí a společenské poměry na něm pak aktuální výslednicí snažení/svárů těchto dvou proti sobě orientovaných snah svých příslušníků.
P.

Přidat nový příspěvek