Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

placidus d' catpel | 30.04.2017

Mariet, souhlasím s Vaším náhledem, je principiálně správný, však děláte jednu chybu.....a sice, nepřijímáte mravnost tohoto webu. Tento web je informačně velmi bohatý a svým působením velmi potřebný, jeho informace a jeho působení je potřebné ochraňovat a rozvíjet. Ti diskutující, co Vás označují za nihilistu či trolla, se pouze snaží svým způsobem ochraňovat mravnost tohoto webu, protože mají pocit, že Vy zdejší mravnost nepřijímáte.....a to Vy skutečně neděláte, jelikož ke zdejší mravnosti přidáváte svou moralitu a chcete, aby toto ostatní diskutéři u Vás zohlednili....to ale nemůžete chtít, za okolnosti, že míru průniku osobní morality - osobní morálky do jakékoliv mravnosti (např. mravnosti tohoto webu) si určujeme výhradně sami, individuálně a nemůžeme tuto míru stanovovat u druhých, nýbrž toliko jen a pouze u sebe sama. Pokud si toto neuvědomíte, budete se cítit napadána a nepochopena vždy, kdykoliv Vám někdo v diskuzi odpoví pouze v souladu s mravností, bez ohledu na Vaši moralitu. Jakoukoliv mravnost můžete přijmout a ztotožnit se s ní anebo nemusíte a můžete ji ignorovat. Pokud ale již nějakou mravnost přijmete, musíte si být vědoma toho, že každá mravnost má své obhájce a pokud na takové obhájce narazíte, musíte beze zloby a bez pocitu nepochopení tolerovat takovou obhajobu, když každá taková obhajoba může a nemusí odrážet také osobní moralitu obhájce, která ale nemusí být v souladu s Vaší moralitou. Toto musíte brát jako fakt, pokud tak učiníte, nestane se Vám, že by ve Vás jakákoliv diskuzní reakce na Váš vyjádřený názor vybuzovala pocity nepochopení či snad dokonce ublížení. Moralita - morálka je produktem svědomí, svědomí máme všichni dané od narození, však každé svědomí je nutné otevřít, zaktivovat, vlivem Ducha v nás a vlivem rozumu (přijaté mravnosti) dochází dřív či později k otevření svědomí u každého člověka, však u mnohých jedinců (vlivem špatné mravnosti) nastane vědomé a úmyslné potlačení svědomí a tedy i osobní morálky. každý člověk tedy může jednat mravně a přitom současně nemorálně. Mnoho lidí se mylně domnívá, že jednat a myslet mravně znamená automaticky jednat a myslet také morálně - v souladu se svým svědomím, tak tomu není. Morálka je soubor postojů k duchovním hodnotám (hodnotám Stvořitele - Ducha v nás), na kterém se shoduje rozum i duše, přičemž nehodnotí polaritu (dobro či zlo). Mravnost je konsensus - shoda většiny na hodnotách vnějších, hodnotách, které přijme za své rozum. Mravnost hodnotí polaritu (hodnoty dobré anebo zlé). Mravnost tohoto webu je prosazovat a šířit a obhajovat zde prezentované informace jako informace dobré. Já osobně s touto zdejší mravností souhlasím, proto občasně tento web navštěvuji a občasně si přečtu i diskuze pod články. V těchto diskuzích reagují lidé s rozličnou morálkou, nebo taky s žádnou, ale téměř jistě všichni, kteří přijali zdejší mravnost. Toto je třeba zohlednit v posuzování diskuzních reakcí na naše názory. Ve svém příspěvku píšete, že lidé dělají chybu, pokud soudí druhé podle sebe....nu a právě tuto chybu možná děláte Vy sama, zde, když se dožadujete, aby ostatní diskutéři laskavě brali v potaz Vaší moralitu....to ale oni dělat nemusí a Vy se na ně za to nesmíte zlobit a cítit se nepochopena. Píši Vám proto, že Vám chci vyjádřit podporu, Vaše názory pod článkem vnímám jako správné a souhlasím s nimi,l však celé to zde vyznívá v onom známém nepochopení......já o voze a oni o koze .....přeji hezké dny

Přidat nový příspěvek