Re: Re: Nabitý díl

Vesna | 30.04.2017

Vôbec som to, čo pán Pjakin vysvetľoval nepochopila tak, ako je rozvedené v príspevku Mariet, rozoberať konkrétnych politikov a ich manželky prípadne nemanželky a vytváranie či nevytváranie zázemia či ich správanie. Pán Pjakin povedal jednoducho a jasne, že manželka, ktorá vytvára politikovi zázemie a teda podieľa sa vykonanou prácou zaslúži si plat. Vysvetľoval to, v súvislosti s tým, že na Fillona bol v kampani vedený útok preto, že zamestnal manželku a ona poberala plat. Určite sa nájdu aj ľudia, ktorí s takým niečim nebudú súhlasiť, aby manželka poberala plat za prácu. Ja to vidím vo všeobecnosti tak že, kto pracuje má dostať zaplatené bez ohľadu či je manželkou alebo sekretárkou. Tak, ako to pán Pjakin zhrnul.

Přidat nový příspěvek