Re: Podekovani

Cico Ciciak | 29.04.2017

Treba ale nutne rozlišovať pojmy ako:

- Relígia = dôverné spojenie človeka s Bohom bez prostredníkov!
Každý človek má už od narodenia tento inštinkt/zmysel v sebe zakódovaný, len je všemožne zámerne po narodení človeka potláčaný, resp. riadený/korigovaný napr. falošnými náboženstvami alebo ideológiami, kde skutočného Boha-Tvorcu Vesmíru niet!
Jedná sa o tzv. idealistický ateizmus = formálne uznanie nejakej umelo vytvorenej zámerne falošnej predstavy o skutočnom Bohu, ale často krát už nie jej uznanie aj prostredníctvom životných skutkov, viď napr. dnešní pokryteckí pseudo-kresťania (o jednom básnia, ale v praxi iné robia)!

- Viera = nedá sa žiť bez viery, človek v niečo veriť musí, min. v nejaké vyššie ideály a pod.
Inak sa jedná o nebezpečný tzv. nihilizmus a nihilistu.

a

- Historicky (zámerne) z(de)formované náboženstvá, konfesie, náuky, alebo sekty, kde skutočného (ako si ľudia túto NadRealitu subjektívne nazvali) Boha, Tvorcu, Vis Maior, HNVR, ... zámerne niet z pochopiteľných príčin, nakoľko iba slúžia ako nástroje globálneho zákulisia vo vzťahu k ľudstvu!

Přidat nový příspěvek