Re: Re: .

Cico Ciciak | 29.04.2017

Súčasné Rusko už našťastie svoju koncepciu (a čiastočne aj ideológiu - bez ideológie sa nedá riadiť štát) globalizácie má, je sformulovaná v KSB a DVTR, ale tá sa bude šíriť na otvorenom princípe, takže radšej zabudni na využívanie nejakých "tajných" zákulisných spolkov, ezoterických/hermetických učení (ktorým už v dnešnom informačnom veku 21. str. nežičí tzv. zákon času), konšpiračných a infiltračných metód, ako to realizovala/realizuje napr. "tajná" žido-murárska výkonná periféria zasvätencov, GP!
Takto sa davo-"elitarizmus" poraziť nedá! Jedine de-hermetizovaním a sprístupnením ideálne všetkých informácií a znalostí všetkým ľudom sveta!

Přidat nový příspěvek