Re: Re: Re: Svatý muž ten Stalin

miLAN | 28.04.2017

Cha-cha, problém nie je v generalizácii, ale vo Vašej stredovekej zadubenosti:-).
Ak si preštudujete chod dejín, tak uvidíte jasné opakovanie cyklu, spojené so striedaním systémov. Každý systém začína budovateľskou fázou, tak to bolo aj v kapitalizme. Nie konzumom, ale sporovlivosťou, tak to opisujú aj buržoázni sociológovia, ako etiku cnosti, sporovlivosti kapitalistu oproti dnešnému konzumnému stavu. Kapitalista vtedy budoval firmu desaťročia, storočie, preto sa dedili z rodičov na potomkov a celé generácie.
A nazrite do začiatkov budovania kapitalizmu, proces kapitalistickej akumulácie, vyvlastňovania malých roľníkov a remeselníkov bol niekoľkonásobne tvrdší ako za socializmu.
Takže tu nejde o spomienky, to len Vaša stredoveká neznalosť môže vyplodiť takú hlúposť, ale poznanie cyklu, v ktorom sa civilizácia nachádza.
Ale škoda Vám to hovoriť, ľuďom, ktorí trávia tupo dni v hypermarketoch, zložitejšie veci ťažko vysvetliť.

Přidat nový příspěvek