Re: názor

udo | 28.04.2017

Isto.. hegelovsko-marxistická dialektika bolo rozhodne vyspelejšia metóda skúmania sveta, ako neevolučný kreacionizmus interprétov biblie 19.stor.

HM-dialektika vŠak rozhodne nebola ako metodológia analýzy a syntézy (tvorenia, strojenia) dokonalá a asi ani dostatočná.

Kde ležia podľa teba jej
1) prednosti oproti napr. onomu "kreacionizmu" (tie sú asi evidentné a možno ich ani extra rozpisovať netreba)
a kde sú
2) nedostatky HM-dialektiky?

Môj (a nie len môj) názor v tejto konkrétnej veci:
Voči prvým trom bodom - základným pravidlám tzv. dialektického materializmu asi niet moc čo namietať a nebudem ich tu asi opakovať..
Avšak bod č.4?
Je veľmi problematický...mierne povedané
I keď aj tento je možné pri dostatočnej gramotnosti i pozitívne interpretovať a použiť. Je ho ale nutné takmer prevrátiť, čoho je bežný občan viac-menej zatiaľ neschopný.
V tom vidím problém, mínu tohto zákona

v origináli:
"Die jeweilige Entwicklung einer bestimmten Ebene resultiert nicht aus einem harmonischen Fortschreiten, sondern entsteht durch den Konflikt und die Aktualisierung der jeweiligen, den entsprechenden Phänomenen innewohnenden Gegensätzlichkeiten, den „Grundwidersprüchen.""

V tom pramení i problematičnosť tu nadväzujúcich troch
"Zákonov vývoja" tzv. dialektického materializmu

Ich pôvod môžeme sledovať predsa až do antiky,
no znova, v čom sa zhodujú a kde a prečo je ich rozdiel oproti rímskej politickej filozofii, napr. spomínanému Sókratovi a jeho chápaniu a praktizovaniu dialektiky, či dialektike Starého Egypta?
To je kľúčové (zamyslenie sa nad výkyvmi tejto TENDENCIE VÝVOJA metodológie tvorenia), aby si pochopil, kde Marx chybu (zámer jeho/jeho učiteľov?) urobil.

A áno..správne tá otázka problémov marxizmu vznikala stále urgentnejšie už pomerne dlho pred r.1989 a ešte viac potom.
To bola aj u mňa, u nás jedna zo základných konštrukčných úvah, ktorým smerom ísť, hľadať. No na "tranguláciu", lepšie zameranie cieľa boli samozrejme ešte ďalŠie bazálne úvahy podobneho typu.
..až TO (KSB/DVTR) jeden kolega zameral.

Nič lepšie sme ako upgrade OS zatiaľ nenašli,
i keď sme niektoré alGoRytmi jadra na naše podmienky upravili..
..a os ďalej testujeme, i keď sme na nejaké esenciálne chyby zatiaľ nenarazili. Ani nikto ďalší, o kom by sme vedeli. To však neznamená, že tam nie sú. Chýba nám gramotná opozícia ako soľ

Přidat nový příspěvek