Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

miLAN | 27.04.2017

udo, samozrejme, že sa na mnohých veciach zhodneme. Keby sme sa na ničom nezhodli, tak by som tu nebol.
Samozrejme, že marxizmus nie je dokonalý, ako každá iná teória. Je len stupienkom na ceste poznania, v tom nevidím problém. Ja by som to nenazýval chybami, ale historickými obmedzeniami. Marx a Lenin mali napr. k dispozíci menej historických údajov, ako máme my, môžeme byť presnejší. Ja na rozdiel od klasického marxizmu hovorím o deviatich spoločenských formáciách, marxizmus hovorí o piatich.
Veľkosťou Marxa a Lenina ale bolo najmä vypracovanie dialekticko materialistickej metódy na skúmanie pohybu dejín. Tejto diskusii úplne chýba, diskusia sa pohybuje v rovine subjektívnych dohadov.
A samozrejme, že za marxizmom po r. 1989 mala nasledovať vyspelejšia teória, v tom je základ všetkých problémov, ktoré sa objavili, aj neschopnosť zadefinovať nový model spoločnosti.
Komunizmus nemusíme definovať ako marxizmus, sú to odlišné roviny.

Přidat nový příspěvek