Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

udo | 27.04.2017

Znova: vyššie som aj a toto už odpovedal.
Ale od konca..

EŠte raz, aké to podľa teba sú iné "dôvody nedostatu kádrov"
a "zlyhania Stalina"?
Inak kecáš o Godotovi.
Ako ti bolo povedané, nie len že imituješ, ale skôr už provokuješ, resp. zámerne nám čas kradneš.

Ako sme sa bavili, po 3-krát:
Za 16 rokov aký-taký aparát vybudoval, čo bolo aj vidno.
Dovtedy ale skutočný riadiaci aparát tvorili, ako aj v bývalom impériu, židia. Podľa zákona "O kuchárkinych deťoch" myslím Alexandra II o obmedzení vdelávania pre nižšie vrstvy populácie. Tak tvorili aj vyše 90 percent revolucionárov (podľa údajov cárskej rozviedky myslím 20 000 teroristických útokov v priebehu nejakých 80 rokov od Napoleonskych vojen = 250 ročne?)
Desiatky tisícov ich bolo neskôr na kľúčových postoch.

Áno, časť tejto obrovskej sily známych stereotypov sa neskôr postavila na stranu Stalina (za čo ju tak, ako aj v Európe za podobných okolností, vyšší nadrabinát podľa Talmudu kruto potrestal-i holokaust) no veľká časť židov zostala trockistami spolu s so starou miestnou mafiou..

Aby som to neopakoval, skrátka:
Stalin neodstránil väčšinu a ani ju z objektívnych príčin odstrániť nemohol. Oni väčšinou ani nerukovali, bo boli zvonku o nasledujúcom pláne prvých týždňov vojny informovaní. Rôznymi spôsobmi sa vyhýbali vojenskej službe, až do drobnej kriminality, aby boli radšej dočasne zavretí.

Stalinovci naopak, skutoční boľševici išli brániť vlasť s nadšením.
Masovo ich to stálo život zradou "deep state" časti dôstojníckeho zboru (spomínanie vyšetrovanie Pokrovského)

Nebavíme sa teda o tých 16 rokoch,
ale o 7 rokoch, čo nie je ani polovica.
Za ten čas je nemožné urobiť to, čo tvrdíte.
Opakujem Vám to už po tretie.
Vás ale asi zaujíma len vlastný kafemlejnek, že?
Času som na Vás dal už až-až, takže konec!
Po štvrté sa nebudem opakovať

Přidat nový příspěvek