Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

"Ak je rozdiel v miere chápania "elity" a stáda príliš veľký,
tak aj keď máte hore dobromyseľného génia,
dlhodobo bude ROZVOJ spoločnosti ťažko fungovať."

Pravdivé len čiastočne. Predne ide o to, že moc v ZSSR bola hierarchická a direktívna.Až Stalin zlepšoval životnú úroveň ľudí, čo robil, tak by proti jeho rozhodnutiam ťažko získali majoritnú vačšinu nesúhlasiacich.
Ďalej už vyššie píšem, že následovníci Stalina mohli zahájiť evolučný proces štátnej ideológie marxizmu - leninizmu, budovania socializmu na bolševický projekt koncepcie Stalina. Všetko sa to dalo pomaly evolučne uskutočniť a spoločnosť na to postupne pripraviť. Nič také sa nestalo.

Ako dovod udávaš :

"Hoci by ste mali aj alternatívnu Koncepciu samoriadenia spoloČnosti pekne sformulovanú, čo za Stalina nebolo.
Stalinova publikácia "Ekonomické problémy socializmu"
síce poukazuje na mnohé problémy a riešenie,
no celkovo nieje úplne Koncepciou ako takou."

To je pravda, lenže koncepciu samoriadenia spoločnosti mali dokončiť Stalinovi nástupníci a postupne meniť infopole zvrchu, z pozície moci tak, aby to pochopila spoločnosť.

"Publikáciu bolo treba rozvinúť, no ostrakizácia a likvidácia boľševikov (tých málo tohto schopných, čo prežili II.svetovú) trockistami (marxo-fašistami) bola za Chruščova okamžitá a dôkladná."

Tu píšeš argument, čo ja naznačujem, že publikáciu bolo treba rozvinúť a ako dovody neúspechu pokračovania Stalinovej koncepcie vidíš v tom, že málo schopných ľudí prežilo II. svetovú a neskor nasledovala likvidácia bolševikov pri moci po smrti Stalina.

Otázka je teda,že prečo mal Stalin také riadenie, že nevytvoril dosť kádrov a nezariadil, aby mu ich v II svetovej vojne pozabíjali.
Nie všetky Stalinove kádre museli byť nasadené v bojoch II.svetovej vojny. Prečo nemal záložné kádre ďaleko od ohrozenia ? Veď k skutočnej moci sa dostal pár rokov po smrti Lenina a v takom 1930 mal už pomerne značnú moc vo vtedajšom ZSSR ?

Alebo si myslíš, že záložné kádre si globalisti nevychovávajú ?

Až sa vnútorná infiltrácia ZSSR uskutočnila, pretože nemal Stalin dosť svojich kádrov, ktoré by režim ochránili, tak sa treba pozrieť na to, prečo ich nemal...
Napísať, že problém bol v tom, že mu vybili kádre a zbytok začistil Chruščov a jeho klika je len čiastočná pravda. Stalin dobre vedel, že sa chystá vojna proti ZSSR dlhé roky pred jej vypuknutím...

Problém nedostatku kádrov Stalina a vnútornej infiltrácie ZSSR sa nedá dať na vrub len toho, že mu v II.svetovej vojne kádre pzabíjali a zbytok začistil Chruščov.

Taká odpoveď neuspokojí človeka, ktorý hĺadá pravdu. Stalin bol považovaný za špičkového politika, stratéga s koncepčným myslením .Doležitosť kádrov, ich výchovy, vzdelávania, využitia a ochrany si iste uvedomoval.


Přidat nový příspěvek