Re: Re: Re: Svatý muž ten Stalin

miLAN | 27.04.2017

Skrátka, joule, patríš k dnešnej stratenej a zbytočnej mladej generácii. Pretože Tvoja pozícia je tiež jedným zo zdrojov zadĺženia západnej spoločnosti. Je na Teba vynakladané viac, ako Ty prinášaš spoločnosti. Jasne si to sám napísal. Spoločnosť totiž vynakladá veľké prostriedky aj na technologický, výrobný, sociálny, vzdelanostný rozvoj. Čím mladá generácia spláca napr. to, že má k dispozícii moderné technológie, ktorých vývoj stál obrovské prostriedky? Len tým, že minie energiu len na svoje základné potreby, na ostatné kašle.

Lenže, joule, nemôžeš potom očakávať uznanie a úctu voči súčasnej mladej generácii. Veľká časť je jednoducho prebytočná, keby jej nebolo, civilizácia by neskrachovala, skôr by sa jej uľahčilo, pretože by ubudlo nákladov. Civilizácia nepotrebuje 10 - 20 miliárd ľudí, najmä ak značná časť z nej žije skôr parazitickým spôsobom života, ako si to prezentoval aj Ty. Jej stačí na prežitie a efektívne fungovanie aj 1 - 5 miliárd, ale pozitívne naladených, produktívnych ľudí, ktorí naozaj dokážu vyhrnúť rukávy a budovať, tvoriť.
Rovnica je jasná: Pokrok civilizácie je možný len za toho predpokladu, ak ľudia prinesú spoločnosti viac, ako do nich spoločnosť vložila. Ak prinesú menej, výsledkom môže byť len úpadok. Nuž, načo taká mladá generácia.

Přidat nový příspěvek