Re: Re: Re: Re: Re: názor

udo | 27.04.2017

Z časti súhlas, i keď je to s tým Stalinom ešte trochu kompexnejšie=jednoDUchšie, ako som tiež vyššie čiastočne rozpisoval.

Eugeniku som spomenul preto, že bez nej nie je možné tieto procesy dostatočne exaktne skúmať.
Technológie eugeniky sú nevyhnutne DLHODOBO v rámci sociálneho i asociálneho inžinierstva neoficiálne masovo aplikované.

Operácie totho typu sa totiž prejavujú až po niekoľkých generáciách min 2-3 (t.j., 50-80r.) v závislosti od cielených prahov v rámci sociologickej mechaniky a jej spätného pôsobenia prípadne až na genetiku. Preto sú výsledky tak stabilné, mocné. Šľachtenie ľudí v pozitívnom, no hlavne negatívnom zmysle. To bol rozhodne tiež jeden z rozhodujúcich faktorov v páde ZSSR, dnes Ukrajiny, či kedysi Ríma, až po Sinajské putovanie a formovanie židovstva ako jedného v tomto zmysle z prvých zaznamenaných eugenických experimentov.
T.j., ak čítame bibliu a staroegyptské archívy čisto z odborného pohľadu.

O tom ale snáď inokedy a navyše je to tu vo viacerých publikáciách ako politická technológia snáď aj pre laika dostatočne podrobne popísané.. v zásade nič komplikované, len to treba davu sprístupniť, Ruženku prebudiť

Přidat nový příspěvek