Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

udo | 27.04.2017

Ak je rozdiel v miere chápania "elity" a stáda príliš veľký,
tak aj keď máte hore dobromyseľného génia,
dlhodobo bude ROZVOJ spoločnosti ťažko fungovať.

Hoci by ste mali aj alternatívnu Koncepciu samoriadenia spoloČnosti pekne sformulovanú, čo za Stalina nebolo.
Stalinova publikácia "Ekonomické problémy socializmu"
síce poukazuje na mnohé problémy a riešenie,
no celkovo nieje úplne Koncepciou ako takou.
Publikáciu bolo treba rozvinúť, no ostrakizácia a likvidácia boľševikov (tých málo tohto schopných, čo prežili II.svetovú) trockistami (marxo-fašistami) bola za Chruščova okamžitá a dôkladná.

Stále platí Leninovo-"Učiť sa učiť sa, učiť sa" a
"Každá kuchárka by sa mala učiť štát riadiť"..no nie nutne HO riadiť, ako deMagóghovia tvrdia.
Tak i Stalinský vzdelávací systém robotníckych fakúlt a sirotinských učilíšť s najlepšími učiteľmi, ako kompenzácia padlým hrdinom Veľkej Vlasteneckej pre ich deti..

Stalinova koncepcia boľševizmu teda nebola celkovo sformulovaná. To vieme.
Dnes je tomu ale inak. ZOstáva Študovať a nebáť sa aplikovať,
hoc i chyby robiť..a optimalizovať i samotnú koncepciu v zmysle transformácie ľudí na Človekov namiesto biorobotov

Myslíte Július, že tzv. biblická civilizácia (ktorej nedeliteľnou súčasťou je i Marxizmus) by bola sformovaná, keby profesionáli bibliu nenapísali?
(..otázku morálky jej autorov nechajme nateraz bokom, aby sme sa neopakovali)

Přidat nový příspěvek