Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Úlohou spoločnosti nebolo,aby riešili mocenskú hru na vedúcich postoch ZSSR a zákulisné hry, do ktorých nemá ako vidieť. Spoločnosť si nemala ako všimnúť prevrat, keď zmeny, ktoré zahájil Chruščov v 1953 boli pozvoľné a nenápadné a len postupne ničili všetko podstatné a doležité, čo bolševické Rusko za Stalina vybudovalo.Veď to trvalo až do 90 rokov, kým ZSSR položili.
A keď si spoločnosť už začala postupne všímať zmeny, bolo už neskoro. Na vine bol aparát pri moci ešte počas posledných rokov Stalina, že neustrážil vnútornú infiltráciu.
Stalin iste robil, čo mohol pre ZSSR, to nepopieram, ale kvoli nepoužívania danej moci a aj priroity riadenia, na čo poukazujem to zákonite muselo skončiť takto a západní globalisti získali prevahu.
Zober si 6 priorít riadenia. ZSSR bolo silné vo všetkých i keď 3 priorita nebolo to, čo uskutočňoval Stalin, lenže 3 priorita nie je vždy totožná s prvou, teda koncepciou..
A napriek tomu, že bolo ZSSR silné, aj tak nezvládlo riadenie, a to napriek lepšiej koncepcii...
A to je to, čo by sa malo hlbšie rozobrať, prečo je to tak, pretože problém nie je v nechápaní spoločnosti, ale v riadení tých na vrcholných miestach moci v ZSSR.
Nechápanie spoločnosti je odvedenie pozornosti od danej chyby, na ktorú upozorňujem.

Přidat nový příspěvek