Re: Re: Re: Re: názor

miLAN | 26.04.2017

"Po jeho smrti už nedošlo k evolučnému vývoju": To odkiaľ, preboha, máte? Ako vidím, buržoázna propaganda narobila v hlavách pekný zmätok.
Z akých kritérií vychádzate, z akého programu? Asi nejakého svojho, pretože na vývoji socializmu nebolo nič neobyčajné, prebiehal ďalej v súlade so všeobecným programom vývoja systémov. 1.Každý systém začínal "boľševizmom", teda centralizovanou správou, diktatúrou, bez nej by nedokázal odrážať útoky starého systému a nedokázal by akumulovať ohromné zdroje na prestavbu systému. Tak začínal napríklad aj nevoľnícky systém - despociami v Egypte, Číne, Mezopotámii, Indii, Grécku. Tak začínal aj kapitalizmus - absolutistickými vládami, ich teoretické zdôvodnenie nájdeme aj u Machiavelliho (Vladár). 2. Po "boľševizme" prichádza klasická podoba systému - určité uvoľnenie a demokratizácia. Napr. aténska Periklova otrokárska demokracia. V Anglicku v r. 1688 po slávnej revolúcii sa mení kapitalizmus z absolutistického na parlamentný, aj keď mal ešte veľmi formálnu podobu. A v socializme sa mení stalinizmus na parlamentný socializmus, podobne ako v kapitalizme v tomto období mal formálnu podobu. 3. A tretie obdobie je kríza klasickej podoby systému. Pre nevoľnícky systém ide o feudálnu podobu ako prechod ku kapitalizmu. V kapitalizme po r. 1848 dochádza k premene kapitalizmu voľnej súťaže na monopolistický, regulovaný, socializovaný. A v socializme po r. 1989 dochádza k premene od centralizovanej podoby na decentralizovanú (Čína, Kuba, VIetnam).
Takže ja tam nikde nevidím zastavenie evolučného vývoja socializmu. Rozdiel medzi nami je v tom, že ja to porovnávam s dejinným vývojom, vy so svojimi subjektívnymi predstavami, ako mal vypadať socializmus. Nuž, potom je tam problém:-)

Přidat nový příspěvek