Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

miLAN | 26.04.2017

Nemá to nejaký zmysel. Diskutujeme v úplne iných rovinách. Mne nevadia iné názory, ale mali by byť fundované. Ak sa vedie diskusia napr. k Stalinovi, Leninovi, Marxovi, marxizmu, tak by sme mali aspoň trochu poznať logiku marxizmu. A potom by ťažko mohli existovať široké diskusie, koho agent bol Lenin a Marx.
Marx i Lenin skúmali logiku dejín a Lenin konal v súlade s ňou. Preto jeho činy mali taký ďalekosiahly dopad a prakticky sila Ruska napriek katastrofálnemu Jeľcinovmu obdobiu vyplýva z dopadov VOSR. Keby konal ako agent niekoho, tak jeho činy o desať rokov zapadnú do zapadnutia. Nech nás nemýli to, že západné mocnosti ho chceli využiť na dokončenie rozkladu Ruska a zaplatili mu cestu. Oni totiž tak ako dnes nečítajú logiku dejín a preto nemohli tušiť, čo sa vykľuje z Leninovho návratu do Ruska. Že Lenin a jeho nasledovníci (Stalin) postavia Rusko na nohy a nerozložia ho, ako to bolo v pláne.

Přidat nový příspěvek