Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

udo,

riešil som situáciu s koncepciou v rokoch dávno po II. svetovej vojne a po smrti Stalina. Stalin nemal dostatočné kádre ani v tých časoch, čoho je dokazom uchopenie moci trockistom Chruščovom po jeho smrti a hrubá dehonestácia Stalina na tom komunistickom zjazde..

Pravda je, že Stalin nemal ucelenú, spísanú koncepciu, rovnako, že musel zmeniť aj ekonomické aspekty v spoločnosti, na ktoré v tom diele poukazoval.
Problém ani nie je v tom, ako píšeš, že na základe ""Ekonomické problémy socializmu" bol odstránený, tam mohli byť aj iné dovody. I keby si mal pravdu, problém je v tom, že prečo nepokračoval vývoj Stalinovej koncepcie, prečo nedochádzalo k evolučným zlepšeniam ,ale k zhoršeniu. Na vine nie je ani chápanie, spoločnosti, neucelená koncepcia, ale v dovodoch, ktoré som napísal. Vnútorná infiltrácia nepriateľov Stalina a nedostatok kádrov Stalina po jeho smrti. Zmena smerovania spoločnosti bola práve v tom, že daná priorita, ktorá je aj forma moci nebola v Stalinovom Rusku, na rozdiel od Západu uplatňovaná.

"Stalin riešil podobný problém v tomto zmysle ako aj Ježiš, Mohamed, Sókratés, Budha, Mose, či kedysi Achnaton a pred ním niekoľkí ďalší velikáni dejín.
Vox populi, vox dei platí
a na zmenu treba nejednu generáciu."

Za Stalinových čias sa spoločnosť formovala zvrchu, platí to aj dnes. Nie je to problém spoločnosti, ako naznačuješ ,ale problém riadenia tých pri moci.

Přidat nový příspěvek