Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

Vnútorná infiltrácia nie je názov danej priority a moci je len jedným z jej následkov uplatňovania v prípade jej využitia pre útočné ciele a získanie úspechu....

Přidat nový příspěvek