Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

To je taká výhovorka, že Stalinov proces nebol pochopený, on bol pochopený moc dobre a aj Západom a ich analytikmi. Bol pre nich existenčná hrozba už od tých čias, kedy zmenil trockizmus, vyhnal ich od moci a zmenil permanentnú revolúciu na budovanie socializmu a zavádzal boľševické tendencie v spoločnosti, aj keď po rúškom oficiálnej štátnej ideológie.Stalin iste vytvoril vynikajúci fundament, ale po jeho smrti už nedošlo k evolučnému vývoju a pokračovaniu daného smerovania. A dovod nie je v tom, že bol nepochopený, ale v tom, že vedenie ZSSR ovládli nepriatelia boĺševizmu...A tí pekne zvrchu, z pozície moci, spolu s kádrami začali meniť vývoj na to, čo skočilo pádom ZSSR.

Přidat nový příspěvek