Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stalin?

miLAN | 26.04.2017

Ani Marx sa nepokladal za marxistu. Ani ja sa nepokladám, nie som špecialista na marxizmus. Iba sa naň pozerám ako na posledný stupeň vo vývoji vedeckého poznania (už sme mali mať ďalší - ale keď vidím tú úroveň diskusií, tak skoro to nebude) - a využívam jeho metódy, hlavne dialektickú, na analýzu spoločenského vývoja. To je všetko.
A nechce sa mi neplodne diskutovať o tom, prečo chrústy vyliezajú každý štvrtý rok a nie každý druhý. Alebo ako Marx vychádza z Biblie, a Lenin konal na pokyn Nemcov, keby to nebolo, dejiny by sa vyvíjali inak. Kto ovláda logiku dejín, tak vie, že Lenin síce využil pomoc Západu, ktorý dúfal, že cez neho oslabí Rusko, ale popod fúzy sa usmieval, pretože tak ako v tejto diskusii a dnes na celom Západe nechápali logiku dejín a preto nemohli vedieť, že Leninov vplyv bude mať taký historický dopad. Pritom Lenin konal len v súlade s logikou dejín. Je to podobné, ako keď využijete princípy atómovej fyziky a vybudujete atómovú elektráreň. To nie je o konšpiráciách, ale o fungovaní určitých prírodných princípov.
Myslel som, že diskusia tu má vyššiu úroveň.

Přidat nový příspěvek