Re: Re: Re: Re: Stalin?

udo | 26.04.2017

Áno..Česko-Slovensko sa potrebovalo rozvíjať a ZSSR za Brežneva upadal. To je fakt. Situácia bola neľahká.

Technicky (gr."prakticky") nevzdelaní umelci nemôžu a nesmú o spoločnosti rozhodovať. Naopak, tí druhí majú a musia pri jej rozvoji na prvých miestach pomáhať.


Avšak čo vy Milan konkrétne chápete pod dialektikou, o ktorej tu opakovane píšete?
Ide o to, či rozprávame o rovnakom jave, technológii, ako ostatní tu prítomní.
Ide u vás o sóKratovskú, či hegelovskú (resp. marxistickú) dialektiku? Bo obe sa vzájomne skôr vylučujú

Přidat nový příspěvek