Re: Re: Re: Stalin?

miLAN | 25.04.2017

U Chruščova zrejme nešlo o nejaké temné pozadie, skôr za tým vidím bežnú neschopnosť dnešného človeka vnímať spoločnosť, systémy vo vývoji.
Stalin výrazne posunul ZSSR kvalitatívne hore, ako to ukazuje aj článok a v súlade s marxistickým zákonom súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných síl bolo potrebné zmeniť formu socializmu. Na demokratickejší. Tak to prebieha vo vývoji všetkých systémov. Lenže ľudské myslenie má problém pochopiť, že obdobie pred Chruščovom nebolo zlé, že len vďaka Stalinovi, vďaka priemyselne, vojensky, vzdelanostne silnému ZSSR bolo možné rozmýšľať o novej podobe socializmu. A tak to obdobie pred nazve zločinným a jeho predstaviteľov začne súdiť.
To bolo aj problémom r. 1968 v Československu. Uvoľnenie, zmena podoby socializmu (nie na akúsi utopický socializmus ako raj, ale určitý posun) bola potrebná, pretože aj Československo sa kvantitatívne rozvinulo a nemohlo fungovať v predošlej forme. Nie teda preto, žeby socializmus predtým bol zlý - bez centralizovanej správy by nedokázal prebudovať spoločnosť a odolávať útokom protikomunistického odboja,, ale preto, že sa rozvinul. Lenže blbci umelci, spisovatelia miesto inteligentného vzťahu k minulosti, poďakovania za rozvoj, začali tzv. konzervatívcov prenasledovať. Tento štýl nedialektického zmýšľania nesie so sebou nutne boj nového so starým, silové riešenia reformy spoločnosti, hoci by to išlo aj inteligentnejšie, poďakovaním starej garde za dobre odvedenú prácu.
A Chruščov sa tiež dopustil tejto chyby, alebo možno v tej situácii neoblo možné iné ako silové riešenie, bolo by potrebné analyzovať konkrétno-historické podmienky, od stola nemožno objektívne rozhodnúť.

Přidat nový příspěvek