KPZ

Přemek | 06.05.2019

Každému, kdo z mládí zná KPZ, je jistě jasné, že tento článek je onou KPZ každého vědomého konceptuála pro nejen jeho osobní život v celé jeho šíři, ale také pro životy jeho blízkých, jeho rodu a jeho národu.

K této KPZ stačí systematicky přidávat osobní (vždy podle KSB analyzované a kategorizované) zkušenosti a jimi pak nahrazovat někdy trochu nepřirozeně působící zkušenosti tvůrců KSB. Platí to i o pojmech, proto např. používám pojem Globální Principál, protože každý ekonom bude jistě znát pojmy "principál a agent", tj. dvojici řídícího a řízeného. Proto vím, že dobrý konceptuál se neobejde bez ideologie tam, kde existuje masivní propaganda parazitujících elit, lhostejno zda silných národních nebo té globální. Ostatně i Pjakin správně připomíná, jakou výhodou disponoval Stalin oproti Putinovi - státní ideologií. Přitom stačí tuto ideologii ztotožnit s kuncepcí dle KSB s vektorem hlavního cíle v cestě ke království božímu (tedy mravnosti a lidského svědomí jako Daru Shora lidem) na Zemi. Pamatujme, že nestačí si pouze poručit (znát co a jak) ale také se poslechnout (vědomě podle vědomostí i konat). Proto jsem říkal svým studentům - pokud to víte, tak to dokážete i sdělit, mlčíte-li, pak nevíte v rozsahu otázky nic. Vygoolete si národně sociální ideu a snad v ní uvidíte onen vektor základního cíle.

Přidat nový příspěvek