Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Jardo, dík za odpověď, když to zjednoduším, pak polaritu v podstatě akceptuješ, i když ji přiřazuješ jakoby systémově nižší roli než zřejmě já. Řekněme, že na tom se z hlediska potřeb praktických aplikací dostatečně přesně shodneme. Ještě tě požádám o vyjádření k jedné věci. Jak se díváš na mnou výše uvedenou myšlenku, že lidé jsou od narození touto polaritou determinováni. Akceptuješ možnost, že se lidé rodí s převažujícím napojením na jeden či druhý pól? Tedy nikoliv jak se postuluje v KSB, že při narození je člověk v podstatě tabula rasa a všichni novorozenci jsou si teologicky rovni, ale že se rodí teologicky determinovaní, tj. něco jakoby procentuální náklonnost či afinita k jednou či druhému pólu ? Tedy že to není natvrdo 50:50, ale že tento poměr je individuálně, jak bys asi řekl, předurčen či nastaven.
P.

Přidat nový příspěvek