Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

Áno, existenciu podobných síl v tvárnom Vesmíre som si uvedomil v podstate už dávnejšie, len sa mi to zatiaľ nepodarilo presne sformalizovať.
Z pohľadu KSB možno Predurčenie opísať ako systém vložených matríc (scenárov) - celovesmírnej Miery, ktorá sa vplyvom vôle materializuje (vôľa ako sila rozbieha kolotoč, kde sa Miera spája s Informáciou a plodí novú Matériu atď. beží scenár...) Pritom každá materializovaná Matrica obsahuje dve protichodné sily, ktoré sú zakomponované vo variantoch scenáru, ktoré táto matrica obsahuje. Keď to poviem obrazne, symbolicky, tak je tam spektrum scenárov, ktoré majú od najsilnejšieho pozitívneho náboja až po ten najsilnejší negatívny náboj, no má aj neutrálne scenáre. V závislosti od náboja, vyvolávajú jednotlivé varianty aj príslušné reakcie pri interakcii s inými matricami, pri prenose informácie - aká priama väzba, taká je aj spätná väzba z okolia.
Tu ale treba zohľadniť vloženosť matríc-scenárov a aj výslednú agregovanú sumu nábojov celistvého agregovaného procesu. Čiže, niekedy keď aj vyberiem najlepšiu možnú verziu reakcie, no som súčasťou viacerých vložených variant scenárov hierarchicky vyšších matríc, ktoré majú v sume výrazne negatívny náboj, tak moja dobrá voľba nepreklopí celý náboj na pozitívny, no ovplyvní jeho priebeh. Preto, ak bude obrovské množstvo ľudí robiť určitý zoznam dobrých skutkov, to ešte absolútne neznamená, že to povedie ku globálnemu vyváženiu síl. Pretože obe strany disponujú nielen vlastnými mravnými kritériami, ale aj intelektom, čo robí celý proces, ktorého sa zúčastňujú inteligentné bytosti, komplikovanejším. Čiže nejde o jednoduchý proces 1+1, ale o komplikovanejšiu funkciu, ktorej výsledok nemusí byť úplne jednoznačný a predvídateľný a robí ju takou práve intelekt zúčastnených bytostí. I keď z určitého pohľadu, reakcie zodpovedajú štatistike a pravdepodobnostiam. No ide o skryté parametre funkcii procesov, ktoré podmieňujú ich predvídateľnosť, a ktorých poznanie ja podmienené Rozlíšením.
Isteže veci treba riešiť v ohnisku problému, ide skôr len o to, čo ty osobne považuješ za zdroj problému a akú stratégiu riešenia navrhuješ. Na tom záleží.

Přidat nový příspěvek