Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Ahoj Jardo, s napsaným,coby obecnou charakteristikou situace lze bezezbytku souhlasit.Je tu ale jedno ale. Je jím konkretizace toho, co to jsou ty klíčové vědomosti, kterými bychom měli futrovat morálku. V této konkretizaci se totiž můžeme zásadně mýlit a v důsledku toho usilovat o chybný cíl. Je vhodné při této konkretizaci přehlížet či odmítat tvoji správně zmíněnou tradici lidského poznání? Samozřejmě není, ale opět stojíme před stejným problémem - která tradice je ta adekvátní ? Protože opět, když si zvolíme nesprávnou, může naše od ní odvislé usilování vyjít naprázdno a být marné.
Osobně nikomu nic nevnucuji, ať si každý vybere co libo s libovolných osobních důvodů. Proč? Při odpovědi pak budu používat už onu mnou vybranou variantu tradici, kterou považuji a adekvátní. A ta nás učí, že tak jako jsou základní hybné síly světa a kosmu dualitní, tak jsou na světě polarizovaní i lidé, kteří si uvnitř sebe, od svého narození nesou tuto polarizaci, tyto vzájemně se vylučující a zrcadlově převrácení tendence k volbě životních cílů a prostředků jak jich dosahovat. A nelze pak očekávat, že se v průběhu života nějak zásadně změní, bez případného jednoznačně vedeného a cílevědomého usilování na změně těchto svých v rozených dispozic či předpokladů. To ale činí naprosto zanedbatelné minimum lidí. Naprostá většina si celý život nese v sobě tyto vrozené (in)dispozice a tomu odpovídá i jejich vedení jejich život. Tyto dvě protichůdné duality spolu bojují o mysl lidí a snaží se je vtahovat do svého oboru působnosti. A podle toho, jak se které straně (egregorům, gravitačním centrům) daří získávat na svoji stranu myšlení lidí, podle toho pak vypadají i celospolečenské poměry. A dnes převažuje strana negativní, strana hmotné a materiální nelidskosti a bezohlednosti, která lidi stahuje do konzumu, bezcharakternosti atd., netřeba rozvádět, nad stranou duchovní,nad stranou lidskosti, ušlechtilosti a všelidového bratrství, atd. opět netřeba dále specifikovat.
Jestliže však začneme na tuto situaci koukat prizmatem odmítání této základní/objektivní Pravdy ohledně této polarizace, začneme lhát sami sobě i druhým do kapes a nikdy nepochopíme, co, jak a proč je potřeba dělat proto, abychom vrátili jazýček vah mezi oběma soupeřícími tendencemi do rovnováhy (budhistického klidu), do jediného místa, kde ji lze udržet ve stabilní, dynamické harmonii celospolečenských poměrů. Usilování o vymýcení objektivně věčnějsoucí negativní tendence je stejně nesmyslné a nebezpečné, jako její popírání. Nelze bojovat proti zlým a nelidským tendencím (ty tady vždy byly, jsou a budou), je potřeba o nich adekvátně vědět (jak nás učí adekvátní lidská tradice) a umět je adekvátně vyvažovat. Toto adekvátní vyvažování však musí být založeno na této rovnovážné vizi dualitně působících sil a vlivů a nikoliv na infantilním a v konečném důsledku nerovnováhu jen zesilujícím popírání této tantricky fungující duality. Jedině z této věčně jsoucí, dualitní perspektivy pak lze měřit i to, co je v KSB správně a co už nikoliv. Určitě je problém (minimálně v mých očích), když někteří mentoři KSB (alespoň zde působící) tuto dualitu odmítají.
P.

Přidat nový příspěvek