Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 27.04.2017

Ahoj Lexa,
nemyslím si, že by bol problém práve v názve. Názov môžeš dať v podstate aký chceš, ale problém je v tom, že tá časť ľudstva, ktorých morálka je ne opačnom konci a moc na vrchole riadiacej pyramídy, vždy sa budú vyvinúť imitačno-provokačnú činnosť, a vymeniť obsah tak, aby sa z akejkoľvek pravdovernej a životaschopnej náuky stal adeizmus a slepá ulička v otázke rozvoja ľudského ducha a spoločnosti.
Vieš, ja si myslím, že rozvíjať iba mravnosť nestačí, hoci ona je kľúčová, lebo jej zmeny prebiehajú pomaly. To je aj dôvod, prečo žiadna filozofia, ktorá sa sústredila iba na morálku, nedokázala vytvoriť globálny systém riadenia života spoločnosti, aby si dokázala udržať svoju kvalitu a odolávať tlakom tých, čo by chceli takúto spoločnosť zničiť. Systém takéhoto riadenia sa v nich vyvinul, až keď tieto štruktúry ovládli davo-"elitári", ktorým šlo o opačnú kvalitu morálky spoločnosti.

Skrátka, mravnosťou treba začať, lebo ona sa nedá nabifľovať, a treba si ju pracne osvojiť, no zároveň si treba osvojovať všetky kľúčové vedomosti, aby mal každý člen spoločnosti inteligenčno-vedomostne naviac, pred "elitami" a znacharmi. V rámci týchto vedomostí je nevyhnutné, zachovávať adekvátnu pamäť civilizácie, kroniku minulosti, aby sa minulosť nemohla opakovať. Skrátka, mravný aspekt treba podchytiť gramotným riadením.

Takže chiméry ponúka len ten, kto svoje predstavy nedokáže riadiaco zabezpečiť. A o tom, že možno zvládnuť aj náročné ciele, keď ich väčšina považuje za nemožné, dejiny poznajú veľa príkladov. Stalin vyhral vojnu nad západom a zabezpečil ekonomický zázrak v ZSSR nie len kvôli svojej morálke, ale vo veľkej miere, kvôli perfektným riadiacim schopnostiam.

Takže aj KSB môže ísť za cieľom akým je "spoločnosť Ľudí", ak disponuje adekvátnou sociálnou technológiou, alebo ešte lepšie, ak má svoju metodológiu - matku technológii. A tú má..

Přidat nový příspěvek