Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Koránický islam je termín KSB, ktorý má však pomenovávať niečo, čo existovalo za života Mohameda a údajne to Mohamed uplatńoval v šírení islamu.
Takže termín možno neexistoval, ale to, čo sa pod tým termínom myslí malo údajne podĺa KSB autorov existovať. A to je podstatné.

Takže, autori KSB pomenovali niečo, čo podĺa ich názoru existovalo. A keďže to podĺa nich existovalo, tak to iste mohlo mať vplyv aj na vznik KSB alebo minimálne na tézy KSB odvodené z tohto termínu.
Nič na tom nemení to, ako to pomenovali, akým termínom.

Přidat nový příspěvek